REGULAMIN ZAJĘĆ 1. Organizatorem zajęć jest Michał Kwiatkowski Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwany dalej „Organizatorem”). 2. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z…

read more